Medycyna alternatywna

Dynamiczny rozwój medycyny zapewnia coraz lepsze możliwości diagnostyki i leczenia schorzeń, które jeszcze niedawno były wyrokiem śmierci, bądź uznawane były za działanie złych mocy. Wraz z postępem medycyny opartej na dowodach (Evidence Based Medicine) obserwowany jest też prężny rozrost szeroko pojętej medycyny alternatywnej.

Medycyna niekonwencjonalna to rozmaite metody diagnostyczne lub lecznicze, które nie są potwierdzone badaniami naukowymi, zostały przez nie obalone lub nie zostały przeprowadzone odpowiednie badania. Nauczanie medycyny alternatywnej nie jest praktykowane na studiach lekarskich, a przepisy dające prawa do wykonywania takich praktyk nie są ujednolicone (co daje możliwości mnóstwa oszustw i nadużyć).

Mimo, że skuteczność takich terapii nie jest potwierdzona, wiele osób sięga do metod medycyny niekonwencjonalnej. Może to być spowodowane brakiem perspektyw leczenia ze strony medycyny konwencjonalnej, przekonaniem wielu ludzi, że metody te są zdrowsze dla organizmu i powodują mniej skutków ubocznych czy brakiem zaufania do lekarzy.

Wzrost popularności metod alternatywnych zawdzięcza się między innymi Internetowi. Dziś o wiele łatwiej jest kupić preparat z drugiego końca świata, znaleźć informacje o chorobie i możliwościach terapeutycznych czy odszukać pomoc.

Biorezonans

Biorezonans (bioresonance therapy) wbrew nazwie nie ma nic wspólnego z rezonansem magnetycznym, bardzo przydatnej w diagnostyce obrazowej metodzie. Jest to badanie oraz forma terapii oparta na działaniu zmiennego pola elektromagnetycznego. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez maszynę, zdolne jest według praktykujących tę metodę do wykrycia odmiennych sygnałów płynących z patologicznie zmienionych komórek organizmu. Natomiast przesyłane przez elektrody urządzenia zmienione sygnały mają leczniczo wpływać na chore komórki.

Biorezonans może mieć zdolność do wykrywania między innymi: zmian energii w ciele, stresu, niedoborów witamin, poziom odporności.

Zastosowania terapeutyczne biorezonansu wymieniane przez osoby leczące tą metodą to na przykład: stres, zaburzenia snu, bóle, alergie.

Należy jednak mieć świadomość, że wyżej wymienione działania nie są potwierdzone przez odpowiednie badania naukowe

Skuteczność

Skuteczność biorezonansu jest porównywalna bądź nawet większa niż placebo. Wydaje się, że biorezonans nie działa szkodliwie, a nawet pomaga pacjentom poczuć się lepiej, choć możliwe, że jest to odczucie subiektywne. Jednak wiadomo, że aspekt psychologiczny ma istotne znaczenie, a sam efekt placebo ma potwierdzone działanie korzystne dla zdrowia pacjenta. Skuteczność tej terapii nie jest potwierdzona badaniami naukowymi, jednak istnieje grono zwolenników tej praktyki. Budzi to pewne obawy wśród lekarzy, ponieważ pacjenci często skłonni są zaniechać innych terapii na rzecz praktyk z zakresu medycyny alternatywnej. Najważniejszym kryterium, jakim powinni się kierować pacjenci, jest rozsądek. Należy rozważyć wszystkie możliwości terapii żeby móc podjąć dobrą decyzję.

Artykuł napisany dzięki serwisowi: bioanna.com.pl gdzie znajduje się najnowszy biorezonans w Łodzi